לוחות אלף-בית מעוצבים נכון התלויים על קירות הכיתה יכולים לסייע להטמיע ולהפנים את סימני האותיות בזכרון. השימוש בלוחות אלה שכיח בכיתות הגילאים הצעירים וכיתות גני הילדים. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את מאפייני האותיות (הקריטריונים) עליהם יש להקפיד, על מנת שלוחות האלף-בית הנתלים בכיתה יהיו ברורים, קריאים וישיגו את מטרתם הפדגוגית.

Read More  

כבר מספר שנים אני בין המרצים והטוענים כי עיצוב בתי הספר והכיתות צריך להתעדכן וכי ניתן ללמוד כמעט מכל מקום. וירוס קטן לימד אותנו במהירות כי אכן כך. במיוחד בתקופה זו של וירוס הקורונה, תקופה בה אנו נדרשים לסדר עולמי חדש גם מבחינת עיצוב בתי הספר ומוסדות החינוך נשאלת השאלה מה יתרונה ותרומתה של כיתת הלימוד המסורתית? ואם כבר מאלצים את המורים והתלמידים להגיע לכיתות הלימוד- כיצד המרחב הפיזי שלהן יכול להיות מנוצל לטובתנו וכיצד משתמשים במעטפת ובקירות המרחב הכיתתי המסורתי בצורה נכונה?

Read More  

המאמר מציג ממצאים מתוך מחקר אמפירי שבחן את מאפייני התצוגה על מעטפת הכיתה של בית הספר היסודי, את המניעים לביצועהּ ודרכי השימוש בה

Read More  

Alphabet-boards are commonplace in lower grade classrooms in elementary-schools. If designed correctly, alphabet-boards can help internalize letters into memory. The purpose of this study was to examine alphabet-board characteristics that should be considered by teachers for providing a clear, readable, and applicable pedagogical tool.

Read More  

ריאיון זה נעשה ביוזמת אגף מחקר ופיתוח, מחלקת ניסויים ויזמות של משרד החינוך. מטרת הריאיון לספק עקרונות עבודה יישומיים עבור מעצבים ואנשי חינוך .M-21 בעיצוב כיתות

Read More  

המאמר מציג ומתאר תהליך עבודה אשר התרחש באחד מבתי הספר הדמוקרטיים באזור המרכז, במהלך קורס "קירות מדברים"- העוסק בהכשרת מורים ובהקניית כלים לעיצוב תצוגות בסביבת בית הספר. קישור למאמר: מילוא שוסמן, י' (2018). “המלצות לחופש״: גרפיטי של מורים בחצר בית ספר דמוקרטי. ביטאון מכון מופת. גיליון 62. עמ' 24-29. אלול תשע"ח- אוגוסט 2018. נדלה מתוך: file:///C:/Users/Yael/Downloads/bitaon62a.pdf

Read More  

ההרצאה מתארת רשמי ביקור בבתי ספר בפינלנד וכיצד מעוצבת סביבת הלמידה בהקשר של מחקרי עיצוב סביבה

Read More  

קישור למאמר באנגלית לגבי עומס חזותי בכיתות Journal of Learning Spaces. Volume 6, Number 2. 2017. :התפרסם בג'ורנל בתמונה: צילום קיר הלוח כתה ה' במרכז הארץ

Read More  

רשמי מסע וסיור בפינלנד- המדינה אשר מובילה כבר כמה שנים ברציפות במבחני פיז"ה. כיצד סביבות הלמידה בפינלנד נראות ואיך הן קשורות לגישה החינוכית שלהם.

Read More  

מאמר זה דן בהשפעות הפסיכולוגיה הסביבתית על השוהים בסביבה מסוימת. כאשר סביבות למידה מעוצבות נכון (Landscape for Learning) הן תורמות הן לתלמידים הן למורים. כנגזרת מההשפעה הכללית של סביבת בית הספר על השוהים בה, גם עיצוב סביבת הכיתה הוא אלמנט חשוב, בפרט בגילים הצעירים בבית הספר היסודי. סביבת הכיתה היא מקום המשמש לא רק ללמידה אלא גם לגדילה ולהתפתחות, לאור זאת מן הראוי לשים לב לכלל מרכיביה כדי שיתרמו באופן מיטבי לשוהים בה.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING