ריאיון אישי: עיצוב מרחבי למידה חדשניים: ריאיון עם ד"ר יעל מילוא-שוסמן, אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות- משרד החינוך


15 Dec
15Dec

.ריאיון זה נעשה ביוזמת אגף מחקר ופיתוח, מחלקת ניסויים ויזמות של משרד החינוך

מטרת הריאיון לספק עקרונות עבודה יישומיים עבור מעצבים ואנשי חינוך בעיצוב כיתות במיזם כיתות

M-21  משרד החינוך

מראיינת ויוזמת: גב' טלי אשר- משרד החינוך, היחידה לפדגוגיה מוטת עתיד

שימו לב: לצפייה בסרטון יש ללחוץ בו זמנית

לחיצה על הקישור  + Ctrl במקלדת מקש 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3FxamW2i3w

Comments
* The email will not be published on the website.
This site was built using