23 Aug
23Aug

כבר מספר שנים אני בין המרצים והטוענים כי עיצוב בתי הספר והכיתות צריך להתעדכן וכי ניתן ללמוד כמעט מכל מקום. וירוס קטן לימד אותנו במהירות כי אכן כך.

במיוחד בתקופה זו של וירוס הקורונה, תקופה בה אנו נדרשים לסדר עולמי חדש גם מבחינת עיצוב בתי הספר ומוסדות החינוך נשאלת השאלה מה יתרונה ותרומתה של כיתת הלימוד המסורתית? ואם כבר מאלצים את המורים והתלמידים להגיע לכיתות הלימוד- כיצד המרחב הפיזי שלהן יכול להיות מנוצל לטובתנו וכיצד משתמשים במעטפת ובקירות המרחב הכיתתי המסורתי בצורה נכונה? מאמר זה בא לענות על שאלות אלו ולתת כלים מתאימים לשימוש נכון במעטפת הכיתה המסורתית. אם כבר עובדים בקפסולות יש להשתמש בהן נכון.

התפרסם ב:

מילוא שוסמן, י', וזבה ר' (2020). מעבר לצורה ולתוכן- סוגות של תצוגה על קירות הכתה בבית הספר היסודי. עיונים בשפה וחברה. כרך 13(1), עמ' 67-89. נדלה מתוך: http://languageandsociety.at

התמונה צולמה בבית ספר יצחק שדה כפר סבא

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING