לקראת סוף שנת הלימודים 2016 התבקשתי להעביר קורס עיצוב תצוגות באחד מבתי הספר הדמוקרטיים. לאור אירועי סוף השנה וקוצר הזמן ולאור העובדה כי בבית ספר זה אין למורים אף אזור פרטי שלהם (אפילו לא שירותי מורים או חדר מורים)- הוחלט בתהליך של סיעור מוחות ליצור על קירות חצר בית הספר גרפיטי של מורים. הרעיון והמאמר זכו להתעניינות רבה והתפרסמו במגזין אוסטרלי.

Read More  

מורים ומחנכים רבים מתלבטים בשאלה מה נכון לתלות על קירות הכיתה וכמה מומלץ לתלות? מה מומלץ לתלות אני מעבירה בקורסים מיוחדים בבתי ספר ברחבי הארץ. כמה "נכון לתלות"- השתדלתי לפרט קצת במאמר זה. מאמר זה דן בכמה מומלץ לתלות ומעניק המלצות וטיפים יישומיים לכמות העומס החזותי ה"נכונה". המאמר התפרסם בביטאון מכון מופת ובאתר של מס"ע מופת סובב עולם. תהנו, ומקווה שיהיה לכם לעזר.

Read More  

My name is Dr. Yael Milo Shussman and I'm a specialist in Educational Space Design and Visual Literacy. I developed a methodical system of classroom exhibition in schools. I lecture and consult to enterprises, non-governmental organizations, the Israeli Ministry of Education and to educators in the public and private school system. I earned my Ph.D. in the Faculty of Architecture and Town Planning at the Technion, Israel.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING