מגמות חדשות בתכנון בתי ספר: המעבר מהכיתה לחצר * * * * * * * * * New Trends in School Design: Moving from the Classroom to the Schoolyard


02 Jun
02Jun

 מאמר שהתפרסם באדריכלות ישראלית  

רייס ב'., מילוא שוסמן י'., רן ע'  (2018). מגמות חדשות בתכנון בתי ספר: המעבר מהכיתה לחצר בית הספר.  אדריכלות ישראלית.  גיליון 113, עמ' 29-43. מאי 2018Comments
* The email will not be published on the website.
This site was built using