24 Sep
24Sep

מעבר לפדגוגיה ולשיטות החינוך החדשות ניתן בפינלנד דגש רב ביותר לאופן עיצוב הסביבות החינוכיות. הסביבה הפיזית שבה לומדים תלמידים מותאמת להם ומעוצבת מתוך חשיבה ותשומת לב מרבית לפרטים גדולים וקטנים החל מארכיטקטורת בית הספר וכלה באופן ישיבת התלמידים.

פורסם במגזין ynet   יוני 2017

מילוא שוסמן י' (2017). "כשילד לומד בבית הספר בשכיבה על הגב".  מגזין ynet , 26.6.2017. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4976301,00.html

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING