כבר מספר שנים אני בין המרצים והטוענים כי עיצוב בתי הספר והכיתות צריך להתעדכן וכי ניתן ללמוד כמעט מכל מקום. וירוס קטן לימד אותנו במהירות כי אכן כך. במיוחד בתקופה זו של וירוס הקורונה, תקופה בה אנו נדרשים לסדר עולמי חדש גם מבחינת עיצוב בתי הספר ומוסדות החינוך נשאלת השאלה מה יתרונה ותרומתה של כיתת הלימוד המסורתית? ואם כבר מאלצים את המורים והתלמידים להגיע לכיתות הלימוד- כיצד המרחב הפיזי שלהן יכול להיות מנוצל לטובתנו וכיצד משתמשים במעטפת ובקירות המרחב הכיתתי המסורתי בצורה נכונה?

Read More  

Alphabet-boards are commonplace in lower grade classrooms in elementary-schools. If designed correctly, alphabet-boards can help internalize letters into memory. The purpose of this study was to examine alphabet-board characteristics that should be considered by teachers for providing a clear, readable, and applicable pedagogical tool.

Read More  

ריאיון זה נעשה ביוזמת אגף מחקר ופיתוח, מחלקת ניסויים ויזמות של משרד החינוך. מטרת הריאיון לספק עקרונות עבודה יישומיים עבור מעצבים ואנשי חינוך .M-21 בעיצוב כיתות

Read More  

המאמר מציג ומתאר תהליך עבודה אשר התרחש באחד מבתי הספר הדמוקרטיים באזור המרכז, במהלך קורס "קירות מדברים"- העוסק בהכשרת מורים ובהקניית כלים לעיצוב תצוגות בסביבת בית הספר. קישור למאמר: מילוא שוסמן, י' (2018). “המלצות לחופש״: גרפיטי של מורים בחצר בית ספר דמוקרטי. ביטאון מכון מופת. גיליון 62. עמ' 24-29. אלול תשע"ח- אוגוסט 2018. נדלה מתוך: file:///C:/Users/Yael/Downloads/bitaon62a.pdf

Read More  

רשמי מסע וסיור בפינלנד- המדינה אשר מובילה כבר כמה שנים ברציפות במבחני פיז"ה. כיצד סביבות הלמידה בפינלנד נראות ואיך הן קשורות לגישה החינוכית שלהם.

Read More  

מאמר זה דן בהשפעות הפסיכולוגיה הסביבתית על השוהים בסביבה מסוימת. כאשר סביבות למידה מעוצבות נכון (Landscape for Learning) הן תורמות הן לתלמידים הן למורים. כנגזרת מההשפעה הכללית של סביבת בית הספר על השוהים בה, גם עיצוב סביבת הכיתה הוא אלמנט חשוב, בפרט בגילים הצעירים בבית הספר היסודי. סביבת הכיתה היא מקום המשמש לא רק ללמידה אלא גם לגדילה ולהתפתחות, לאור זאת מן הראוי לשים לב לכלל מרכיביה כדי שיתרמו באופן מיטבי לשוהים בה.

Read More  

לקראת סוף שנת הלימודים 2016 התבקשתי להעביר קורס עיצוב תצוגות באחד מבתי הספר הדמוקרטיים. לאור אירועי סוף השנה וקוצר הזמן ולאור העובדה כי בבית ספר זה אין למורים אף אזור פרטי שלהם (אפילו לא שירותי מורים או חדר מורים)- הוחלט בתהליך של סיעור מוחות ליצור על קירות חצר בית הספר גרפיטי של מורים. הרעיון והמאמר זכו להתעניינות רבה והתפרסמו במגזין אוסטרלי.

Read More  

מורים ומחנכים רבים מתלבטים בשאלה מה נכון לתלות על קירות הכיתה וכמה מומלץ לתלות? מה מומלץ לתלות אני מעבירה בקורסים מיוחדים בבתי ספר ברחבי הארץ. כמה "נכון לתלות"- השתדלתי לפרט קצת במאמר זה. מאמר זה דן בכמה מומלץ לתלות ומעניק המלצות וטיפים יישומיים לכמות העומס החזותי ה"נכונה". המאמר התפרסם בביטאון מכון מופת ובאתר של מס"ע מופת סובב עולם. תהנו, ומקווה שיהיה לכם לעזר.

Read More  

My name is Dr. Yael Milo Shussman and I'm a specialist in Educational Space Design and Visual Literacy. I developed a methodical system of classroom exhibition in schools. I lecture and consult to enterprises, non-governmental organizations, the Israeli Ministry of Education and to educators in the public and private school system. I earned my Ph.D. in the Faculty of Architecture and Town Planning at the Technion, Israel.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING