לוחות אלף-בית מעוצבים נכון התלויים על קירות הכיתה יכולים לסייע להטמיע ולהפנים את סימני האותיות בזכרון. השימוש בלוחות אלה שכיח בכיתות הגילאים הצעירים וכיתות גני הילדים. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את מאפייני האותיות (הקריטריונים) עליהם יש להקפיד, על מנת שלוחות האלף-בית הנתלים בכיתה יהיו ברורים, קריאים וישיגו את מטרתם הפדגוגית.

Read More  

כבר מספר שנים אני בין המרצים והטוענים כי עיצוב בתי הספר והכיתות צריך להתעדכן וכי ניתן ללמוד כמעט מכל מקום. וירוס קטן לימד אותנו במהירות כי אכן כך. במיוחד בתקופה זו של וירוס הקורונה, תקופה בה אנו נדרשים לסדר עולמי חדש גם מבחינת עיצוב בתי הספר ומוסדות החינוך נשאלת השאלה מה יתרונה ותרומתה של כיתת הלימוד המסורתית? ואם כבר מאלצים את המורים והתלמידים להגיע לכיתות הלימוד- כיצד המרחב הפיזי שלהן יכול להיות מנוצל לטובתנו וכיצד משתמשים במעטפת ובקירות המרחב הכיתתי המסורתי בצורה נכונה?

Read More  

רשמי מסע וסיור בפינלנד- המדינה אשר מובילה כבר כמה שנים ברציפות במבחני פיז"ה. כיצד סביבות הלמידה בפינלנד נראות ואיך הן קשורות לגישה החינוכית שלהם.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING