11 Aug
11Aug

באחד מבתי הספר הציבוריים בהם ביקרתי ביפן החליטו לנצל גם את הגג כאזור למידה.

בית הספר הזה נוסד בשנת 1878, נחרב במהלך מלחמת העולם השנייה ושופץ. המרחבים הבנויים שלו מנוצלים בצורה יעילה ומפאת חוסר מקום החליטו לנצל כאזור למידה גם את הגג.

על הגג ניתן לבצע מגוון פעילויות לימודיות. בשיעור בו נכחתי עלו התלמידים לעקוב אחר קופסאות העציצים האישיות שלהם. הקופסאות מעוצבות עם מקום לכתוב את שם הילד  ועם ידיות נוחות לנשיאת והעברת העציץ ממקום למקום. כך, בימים גשומים ניתן לשאת את קופסת העציץ לכיתה או למקום מקורה. 

מאחר ועל הגג אין שולחנות וכיסאות פתרו את הבעיה באופן יצירתי. לפני העלייה לשיעור על גג בית הספר - עונד התלמיד לוח פלסטיק הנתלה סביב צווארו בעזרת סרט צבעוני, ללוח הפלסטיק מוצמדים דפים אישיים. התלמיד אוסף את תיבת  העציץ שלו מתיישב ועונה על שאלות חקר באופן אישי בהתאם לתהליך מעקב הגדילה של השתיל שלו. התשובות כוללות גם טקסט תיאורי וגם תיאור גרפי של שלבי הצמח

באופן זה מנוצל מרחב הגג ללמידת חקר אישית המאפשרת גם למידה חברתית והתייחסות לתהליכי החקר של התלמידים האחרים. על הגג ניתן למצוא בנוסף מגרשי כדורסל ואביזרים לפעיליוית ספורטיביות מגוונות.

על התלבושת האחידה ביפן, ההיגיינה בבתי הספר ועוד... בפוסטים הבאים

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING