05 Oct
05Octבית הספר המונטיסורי מיו מונדו באמסטלוון, אמסטרדם, תוכנן באופן נגיש להורים ולתלמידים. בבוקר בכדי למנוע פקקים בעת הבאת התלמידים לבית הספר תוכננה חצר פנימית עגולה. ההורים נכנסים לחצר העגולה (מעין ככר), מורידים את הילדים וממשיכים לעבודה. הכניסה לחצר העגולה מונעת פקקים ברחוב הראשי, בטוחה עבור התלמידים ועבור ההורים. כאשר כל התלמידים מגיעים, נסגרת החצר והופכת בהפסקות לאזור משחק ובעת שיעורי הספורט היא מהווה מסלול ריצה והליכה.


על פי הפילוסופיה של בית הספר המונטיסורי יעשה שימוש בעיקר בחומרים טבעיים ולכן הריהוט הכולל כסאות, שולחנות, מדפים, אזורי אחסון ומדרגות האמפי- נבנו כולם מעץ מלא.

בנוסף, יש עידוד ליצירתיות ועבודת כפיים, את התיקים האישיים תפרו התלמידים בעצמם.

 Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING