11 Oct
11Oct

בפינלנד אחת ממטרות בית הספר היא לפתח אצל התלמידים יצירתיות. זאת מתוך הנחה כי יצירתיות תהיה אחת מהמיומנויות הנדרשות במאה ה-21 למקום העבודה העתידי. מקום עבודה שאיננו יודעים כיום כיצד יראה. לפיכך, בתי הספר מטפחים ומפתחים את היצירתיות גם באמצעות  מגוון פעילויות יצירתיות וגם באמצעות סביבת בית הספר והכיתות. בתי הספר מכילים חדרים לפעילות של עמלנות, מלאכה ויצירה. נראה כיתות מסוג של נגריה הכוללת חדר צבע משוכלל, חדרי תפירה, חדרי אריגה, חדרי סריגה. מגוון החומרים, הצבעים, והאפשרויות נרחב ביותר.   ברחבי כל בית ספר ישנה פינת מוזיקה או כיתת מוזיקה המכילה כלי נגינה רבים ומגוונים ואף אזור עם במת הופעות ומקומות ישיבה למאזינים ולצופים.


בבית הספר נמצא פינת "מייקרס" עם מדפסות תלת מימד המיועדות לשימוש אישי. אם לתלמיד התקלקל חלק בפעמון של האופניים הוא פשוט יכול להדפיס אותו במדפסת תלת-מימד.


 מגוון חומרים, צבעים וטקסטורות גם בפינת חדר מלאכה. המגוון נועד לאפשר עידוד לפיתוח טעם אישי וייחודי התומך בטיפוח חשיבה יצירתית

 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING