26 Apr
26Apr

בגובה של מעל 4500 מטר בכפר קטן ונידח בדרך להר הצבעים בפרו צילמה לי חברתי ענת, אשר נסעה בעקבות מיכאל בנה לטיול אחרי צבא, בית ספר כפרי קטן. ילדי בית הספר הזה צועדים כל בוקר וכל אחר הצהרים קילומטרים רבים בכדי להגיע לכפר וללמוד.

גם בפרו הרחוקה, כפי שראיתם בפוסטים קודמים שפורסמו כאן, באמצעות תצוגת המרחב הבית ספרי ניתן ללמוד על החזון הבית ספרי והערכים שבית הספר דוגל בהם.

 החזון בא לידי ביטוי באמצעות ציורי קיר קבועים וטקסטים של הסבר. כל מי שנכנס לחצר בית הספר או עובר מחוצה לו יכול לקלוט את הערכים המרכזיים של בית הספר.

חזון בית הספר הזה הינו להכין אנשים צעירים אשר יוכלו לפתח את כישורי היזמות שלהם.

זאת באמצעות הנחלת ערכים ומיומנויות של: התמדה, יכולת לקחת סיכונים באופן אחראי, עבודה על פי תוכנית מוגדרת, אמונה בעצמך, שאיפה להגשמת המטרות שלנו, להוות דוגמא אישית, לחפש הזדמנויות וכמובן כל זאת בעבודת צוות.

על פי בית הספר הזה בפרו זאת דרך הנכונה להגיע להישגים ולהצלחה!

אפשר ללמוד מזה שאת החזון והערכים המרכזים שאנו דוגלים בהם אפשר לבטא גם באמצעות תקציבים דלים. מה שנדרש הוא ראשית הגדרת חזון ופריטתו לערכים מרכזיים ואחר כך, מחשבה ורצון לבטא אותם. באמצעות עיצוב המרחב גם באופן פשוט יכול כל בית ספר לבטא ביעילות את המסר המרכזי החשוב שלו.

אגב, למרות שבית הספר ממוקם כולו בתוך מבנה דל עם גג פח וקירות הכיתות ריקים מתצוגה, יש בכיתה "לוח חכם", לוח אלקטרוני חדשני מחובר לאינטרנט עם מקרן.

*תודה מיוחדת לחברתי ענת וקסמן.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING