29 Apr
29Apr

שבט המסאי מטנזניה הוא שבט של נוודים למחצה. המסאים נחשבים אחד מהשבטים הקדומים במזרח אפריקה.  במשך שנים עברה המסורת שלהם מדור לדור באמצעות סיפורים, שירים, משחקים וטקסים. עם ההתפתחות והחשיפה לעולם השמירה על אורח החיים המסורתי הפכה גם למסאים מורכבת יותר. אחד מהשינויים שחלו בשבט המסאים בטנזניה הוא תהליך החדירה של בית ספר או כיתת לימוד.

פתח הכניסה לבית הספר, בקתה הבנויה מקש, ענפים וזרדים.

בית הספר הוא כיתה רב גילית אחת המכילה את כל ילדי השבט. בכיתה לומדים ילדים מגיל שלוש עד גיל עשר. בשלב מאוחר יותר יצאו הילדים הבוגרים למסע התבגרות ארוך. 

בצילום רואים את המורים ולוח גירים מאולתר.

הילדים אשר ראשם מגולח החל מגיל שלושה חודשים יושבים בכיתה על כיסאות או ספסלים העשויים מאבנים גדולות או סלעים אשר נלקחו מהשדה.

מורה מסאי בלבוש מסורתי של מעין שמלת גלימה בצבע אדום.

המסאים דוברים בשפה המסאית, חלקם דוברים סווהילית. במשך שנים לא ידעו המסאים קרוא וכתוב. עם חשיפתם לעולם המודרני הוקם בית הספר והתחילו ללמוד אנגלית. בצילום תלמיד עם מחברת חשבון והערות שנכתבו על ידי המורה באנגלית.


הסיור נערך בהדרכתה של רוית נאור.Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING