07 Jul
07Jul

בית הספר התיכון הטמפלרי הממוקם בירושלים בלב המושבה הגרמנית נבנה עבור תלמידים טמפלריים מהמושבה הגרמנית בירושלים וממושבות טמפלריות אחרות ברחבי ישראל.

בבית הספר שני מבנים אשר נבנו לפני כמאה וארבעים שנים. בית הספר הישן אשר נבנה בשנת 1878 ובית הספר החדש אשר נבנה בשנת 1882. בית הספר פעל עד גירוש הטמפלרים בשנת 1939.

הטמפלרים הטביעו בארץ ישראל מורשת של בנייה ארכיטקטונית ושל בנייה איכותית הניכרת עד היום. מבני בית הספר מהווים אדריכלות מייצגת של בנייה טמפלרית.


בתמונות: מבנה בית הספר הישן (1878) אז והיום: בית הספר כדוגמא לבנייה טמפלרית המאופיינת במוטיבים גרמניים אירופאיים בעלי פשטות וניקיון עיצובי. חומר הבנייה הוא אבן מקומית, תריסי עץ, גג מרעפי חרס בייצור עצמי, מוטיבים של קשתות, מרתף, מבנה מדרגות חיצוני וגמלון בצורת משולש שווה שוקיים על גג הבניין.

מרצפות בסגנון טמפלרי בבית הספר ובמלון.

מעקה בסגנון טמפלרי בבית הספר ובמלון.

בחזית בית הספר הפונה לרחוב שעון המרמז על החינוך לדייקנות הגרמנית.

 

מבנה בית הספר ה"חדש" (1882) אז והיום.

מבני בית הספר נועדו לשימור וכיום הם חודשו בתהליך שימור דקדקני והוסבו למלון אוריינט.

הצילומים של בתי הספר מאז לקוחים מאתר המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING