לוחות אלף-בית מעוצבים נכון התלויים על קירות הכיתה יכולים לסייע להטמיע ולהפנים את סימני האותיות בזכרון. השימוש בלוחות אלה שכיח בכיתות הגילאים הצעירים וכיתות גני הילדים. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את מאפייני האותיות (הקריטריונים) עליהם יש להקפיד, על מנת שלוחות האלף-בית הנתלים בכיתה יהיו ברורים, קריאים וישיגו את מטרתם הפדגוגית.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING