ההרצאה מתארת רשמי ביקור בבתי ספר בפינלנד וכיצד מעוצבת סביבת הלמידה בהקשר של מחקרי עיצוב סביבה

Read More  

My name is Dr. Yael Milo Shussman and I'm a specialist in Educational Space Design and Visual Literacy. I developed a methodical system of classroom exhibition in schools. I lecture and consult to enterprises, non-governmental organizations, the Israeli Ministry of Education and to educators in the public and private school system. I earned my Ph.D. in the Faculty of Architecture and Town Planning at the Technion, Israel.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING