13 Mar
13Mar

בעוד במערב דנים היום באופני ישיבה מגוונים לילדים: כסאות, פופים, ערסלים, שרפרפים ועוד... במיאנמר הילדים יכולים או לשבת על הרצפה או להשתרע על הרצפה. גן הילדים הזה בדומה לגנים נוספים שראיתי איננו מכיל כסאות או אמצעי ישיבה אחרים. מחצית מרצפת הגן מרוצפת אבנים ועליה מותר לדרוך עם נעלים או כפכפים, המחצית השנייה מוגבהת על גבי במת עץ נמוכה ומכוסה בשטיחים. כשעולים על במת העץ יש לחלוץ נעלים. בשעת המנוחה מפוזרות כריות על גבי הרצפה והיא הופכת למשטח רביצה למנוחה. הילדים שוכבים בשקט וללא דיבורים ולא מפריעים זה לזה. מאחר וקירות הגן עשויים במבוק ומרחב הגן הינו מרחב פתוח ללא קירות- לומדים הילדים להתנהל בשקט ולא להפריע זה לזה. באופן זה מלמד אותם מרחב הגן להתנהל באופן חברתי תוך התחשבות בזולת


לפני העלייה לבמה המכוסה שטיחים חולצים הילדים את הנעלים או הכפכפים


מרחב הגן פתוח ומחייב התחשבות בזולת בזמן במשחק, הפעילות עם הגננת, האכילה והשינה- כך לומדים הילדים לשתף ולכבד זה את זה


גם סלי האוכל בהם מביאים הילדים אוכל מהבית מונחים על הרצפה

תודה לחברתי דנה ניר שלקחה אותי עד למיאנמר

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING